Fyra förträffliga skäl till animationsvideornas succé

Att alltfler företag väljer att investera sina pengar i animationsvideor – även kallade animerade reklamfilmer – är inte en tillfällighet. I själva verket har dessa företag sett resultaten och förstår den inverkan som animerad reklamfilm har på potentiella kunder. Istället för att titta bort och fästa blicken på mobilen så fort reklam dyker upp har animationsvideor listat ut formeln som ser till att bevara tittarnas uppmärksamhet, till och med efter att reklamfilmen är över.

 

Mer personligt än vanliga reklamfilmer

 

Animationsvideor riktar inte in sig på att vara löjliga små historier där man någonstans i filmklippet försöker att baka in en vara eller tjänst. Tittarna ser igenom denne fasad av vanliga reklamfilmer direkt och anser inte att det känns väldigt uppriktigt. Det är falska människor med falska leenden som i slutet av reklamklippet avslöjar att hela historien bara tänktes leda upp till försäljning.

 

En animerad reklamfilm är mer personlig. Där talar reklamen direkt till den potentiella kunden och förklarar på ett enkelt men informativt vis hur varan eller tjänsten fungerar. Varför kan det vara viktigt att köpa just den produkten eller tjänsten? På vilket sätt kan vardagen förenklas med denne produkt eller tjänst? Hur fungerar produkten eller tjänsten och varför gynnar den just mig? De animerade reklamfilmerna svarar på dessa frågor genom att tala direkt till kunden, utan de falska försäljningsknepen som vanliga reklamfilmer drar nytta av. Mer professionellt och pålitligt, helt enkelt.

 

Se till så att tittarna kommer ihåg klippet

 

Enligt en studie minns tittare runt 58 % mer av det som sagts i ett klipp om de får lov att använda både hörseln och synen. Just därför implementeras vanligtvis både text och tal i de animerade reklamfilmerna. Genom visuell hjälp stärker man det som sägs av personen i klippet, vare sig det handlar om en graf, punktlista, enstaka ord eller helt enkelt en visuell representation av det som personen talar om i form av bilder.

 

Mer informativt

 

Genom att klart och tydligt förklara sin idé och hur ens produkt fungerar får den potentiella kunden lätt en förståelse för vad han eller hon kan förvänta sig. En vanlig reklamfilm har ofta information dold bakom flashiga färger och irrelevanta detaljer. Det här vill en animerad reklamfilm undvika.

 

Mer intressant än en faktatext

 

Denne punkt är säkerligen inte svår att förstå. Om man besöker en ny hemsida, vad anses som mest intressant? En lång och utdragen faktatext eller en video? De flesta skulle välja en video, och inte är det särskilt udda. I en video kan man mycket lättare förmedla känslor, relatera till kunden på en annan nivå samtidigt som man enklare demonstrerar hur någonting fungerar när man även kan ta hjälp av det visuella. För att lära sig mer om animerad reklamfilm och möjligtvis till och med köpa en för sitt företag kan man besöka http://animeradreklamfilm.com.